Bybit cryptocurrencyexchanges - cashback 20% - Registration Binance cryptocurrencyexchanges - Registration - cashback 10% KoCoin Cryptocurrency Exchange - cashback 20%
0 votes
by (41.0k points)
Валутна търговия.
Банка ДСК е една от най-големите банкови институции в търговията с валута и валутни продукти на българския пазар. Обмяната на валута представлява прехвърляне на парични средства на клиент по разплащателните му сметки от една валута в друга. Валутна сделка може да бъде сключена чрез онлайн платформата ДСК Директ или във всеки клон на банката.
Валутите, бинарни опции за които могат да бъдат договаряни преференциални курсове стратегия за бинарни опции суми равни или по-големи от 5 000 евро или равностойността им в съответната валута са: EUR, BGN, USD, CHF, GBP, AUD, DKK, CAD, NOK, CZK, HRK, SEK, HUF, RON, валутна търговия JPY, RUB, TRY, RSD, PLN.
Връзка с дилъри.
Дирекция „Продажба на трежъри продукти"
Деян Манковски - Директор дирекция „Продажба на трежъри продукти" – 02 80 10 862.
Калина Мейс – Ръководител отдел, Дирекция „Продажба на трежъри продукти" - 02 97 66 233.
Милена Луканова - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти" - 02 97 66 232.
Христо Арнаудов – Дилър, бинарни опции Дирекция „Продажба на трежъри продукти" – 02 93 91 364.
Октай Хасанов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти" - 02 97 66 236.
Величко Димов - Дилър, стратегия за бинарни опции Дирекция „Продажба на трежъри продукти" – 02 93 91 126.
Христо Сугарев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти" – 02 93 91 133.
Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти" - 02 97 66 234.
Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти" – 02 93 91 365.

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Forex binaryoption Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. Forex binaryoption forum
Servet rental crypto
Авиатор-как поднять бабла
एविएटर - ऑनलाइन पैसा कमाना कितना आसान है।
Confira o Slot Aviator – um divertido jogo de apostas onde você pode ganhar até 2000x
...